1999 Topps Xena Warrior Princess Series 3

1999 Topps Xena Warrior Princess Series 3

1999 Topps Xena Warrior Princess Series 3